Medisinering

Barnehagen er ikke pliktig til å bistå foreldrene med utlevering av legemidler til barnet. Dersom barnehagen velger å hjelpe til med dette, skal det inngås en skriftlig avtale med foreldrene om at barnehagen utfører denne tjenesten på vegne av foreldrene. Det er foreldrene som har ansvaret og som skal ha dialogen med behandlende lege. De ansatte i barnehagen kan be seg fritatt for rutinemessig legemiddelhåndtering. Arbeidsgiver kan likevel bruke styringsretten sin og pålegge ansatte en slik oppgave. Dersom legemiddelhåndteringen er avansert, vil reservasjonsretten stå sterkere.