SPRÅKSPOR

En felles overordnet språkplan for alle barnehagene og skolene i Kristiansund skal sikre sammenheng fra lovverk og nasjonale planer, via lokale styringsdokumenter og lokale planer til praksisen i den enkelte barnehage og skole. Vi har gitt planen navnet «SPRÅKSPOR» for å understreke sammenhengen med kommunens styringsdokumenter «SPOR» og «SMÅSPOR». Disse har tre gjennomgående satsingsområder, språklig kompetanse, sosial kompetanse og god fysisk og psykisk helse.