Velkommen til Kvalvika barnehage

Barnehagen holder til i et koselig grendehus med nær tilgang til skogen og sjøen. Vi er en liten barnehage med stabilt personale. Vi er opptatt av å se og bli kjent med hvert enkelt barn, skape utviklingsmuligheter, trygghet, trivsel og glede.

Kvalvika barnehage AS er eid av Renathe Sæther. Den ble opprettet høsten 2009 i leide lokaler hos Omsundet Grendalag. Barnehagen har en pedagogisk ideologisk driftsform og har totalt 54 plasser for barn mellom 0-5 år der barn frem til 3 år blir regnet som 2 plasser.
Barnehagen har tre avdelinger inndelt i alder.