Tilvenning

Vi ser viktigheten med en god og trygg tilvenning for barn og foreldre til barnehagen. Vi har gjennom et utviklingsprosjekt laget en tilvenningsplan samt en folder som deles ut til alle foreldre ved oppstart.