OPPVEKSTPLAN

Denne planen er en overordnet strategiplan for oppvekstsektoren i Kristiansund kommune Barn og unge som skaper og lever meningsfylte liv – det er hovedmålet for Oppvekstplanen. Planen vil være et verktøy for politisk og administrativ ledelse i kommunen og enhetslederne i kommunen i det videre kvalitetsarbeidet for å gi våre barn og unge en enda bedre oppvekst.