Velkommen til Kvalvika barnehage

Vi vektlegger trygghet og stabilitet for store og små, samt legger til rette for et variert og bredt erfaringsgrunnlag som barna vil lære og ha glede av. Vi er så heldig å ha sjøen med båt og fiske og bademuligheter i nærheten, og skog med eget telt som vi liker å dra på turer til.

Kvalvika barnehage AS er eid av Renathe Sæther Mackle. Den ble opprettet høsten 2009 i leide lokaler hos Omsundet Grendalag. Barnehagen har en pedagogisk ideologisk driftsform og har totalt 54 plasser for barn mellom 0-5 år der barn frem til 3 år blir regnet som 2 plasser.
Barnehagen har tre avdelinger inndelt i alder.