Barnehagens ABC

Her har vi prøvd å samle svar på alle spørsmål som dukker som angår barnehagen. Vi kommer kontinuerlig til å endre og tilføye etterhvert som det etterlyses ny informasjon. Vi har organisert det alfabetisk slik at det skal bli lettere for dere å finne frem