Håndtering av personopplysninger

GDPR (General Data Protection Regulation) er en EUs lovbestemmelse om databeskyttelse og personvern for alle enkeltpersoner innen EU. Denne tredde i kraft 25.05.18