Ansatte

Anemonan

Heidi Therese Storbugt

Stilling: Pedagogisk leder
922 41 462
h-storb@online.no

Jannike Hansen

Stilling: Assistent

Kirsti Storsæther

Stilling: Assistent

Linda Kristiansen

Stilling: Vikar
930 95 856
lindakristiansen@hotmail.com

Lise Lervåg

Stilling: Vikar

Krabban

Elisa Ovaldsen

Stilling: Assistent
906 98 222
elisa_s999@hotmail.com

Randi Gaarder

Stilling: Pedagogisk leder
975 94 194
raandii@hotmail.com

Solveig Røkkum

Stilling: Pedagogisk leder

Thora Stub Heggem

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
957 20 319
thora.heggem@gmail.com

Randi Storbugt

Stilling: Assistent
938 70 569
randieps@hotmail.com

Lise Lervåg

Stilling: Vikar

Kvalan

Randi Killi

Stilling: Pedagogisk leder
951 02 664
ransias@online.no

Ronja Iren Eide

Stilling: Barnehagelærer
454 16 348
ronja-eide@hotmail.com

Elisa Ovaldsen

Stilling: Assistent
906 98 222
elisa_s999@hotmail.com

Hanne Steen

Stilling: Assistent

Lise Lervåg

Stilling: Vikar

Kristina Tjelde Hendseth

Stilling: Hjelpelærer

Aina Bolgen

Stilling: Assistent

Personal

Kirsti Storsæther

Stilling: Assistent

Randi Storbugt

Stilling: Assistent
938 70 569
randieps@hotmail.com

Aina Bolgen

Stilling: Assistent

Jannike Hansen

Stilling: Assistent

Elisa Ovaldsen

Stilling: Assistent
906 98 222
elisa_s999@hotmail.com

Hanne Steen

Stilling: Assistent

Randi Killi

Stilling: Pedagogisk leder
951 02 664
ransias@online.no

Heidi Therese Storbugt

Stilling: Pedagogisk leder
922 41 462
h-storb@online.no

Solveig Røkkum

Stilling: Pedagogisk leder

Randi Gaarder

Stilling: Pedagogisk leder
975 94 194
raandii@hotmail.com

Thora Stub Heggem

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
957 20 319
thora.heggem@gmail.com

Linda Kristiansen

Stilling: Vikar
930 95 856
lindakristiansen@hotmail.com

Lise Lervåg

Stilling: Vikar

Ronja Iren Eide

Stilling: Barnehagelærer
454 16 348
ronja-eide@hotmail.com

Kristina Tjelde Hendseth

Stilling: Hjelpelærer

PERSONAL ANEMONAN

Kirsti Storsæther

Stilling: Assistent

Randi Storbugt

Stilling: Assistent
938 70 569
randieps@hotmail.com

Jannike Hansen

Stilling: Assistent

Hanne Steen

Stilling: Assistent

Elisa Ovaldsen

Stilling: Assistent
906 98 222
elisa_s999@hotmail.com

Randi Killi

Stilling: Pedagogisk leder
951 02 664
ransias@online.no

Heidi Therese Storbugt

Stilling: Pedagogisk leder
922 41 462
h-storb@online.no

Randi Gaarder

Stilling: Pedagogisk leder
975 94 194
raandii@hotmail.com

Thora Stub Heggem

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
957 20 319
thora.heggem@gmail.com

Linda Kristiansen

Stilling: Vikar
930 95 856
lindakristiansen@hotmail.com

Ronja Iren Eide

Stilling: Barnehagelærer
454 16 348
ronja-eide@hotmail.com

Kristina Tjelde Hendseth

Stilling: Hjelpelærer

PERSONAL KRABBAN

Solveig Røkkum

Stilling: Pedagogisk leder

Randi Killi

Stilling: Pedagogisk leder
951 02 664
ransias@online.no

Heidi Therese Storbugt

Stilling: Pedagogisk leder
922 41 462
h-storb@online.no

Randi Gaarder

Stilling: Pedagogisk leder
975 94 194
raandii@hotmail.com

Ronja Iren Eide

Stilling: Barnehagelærer
454 16 348
ronja-eide@hotmail.com

Thora Stub Heggem

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
957 20 319
thora.heggem@gmail.com

Randi Storbugt

Stilling: Assistent
938 70 569
randieps@hotmail.com

Elisa Ovaldsen

Stilling: Assistent
906 98 222
elisa_s999@hotmail.com

Hanne Steen

Stilling: Assistent

Linda Kristiansen

Stilling: Vikar
930 95 856
lindakristiansen@hotmail.com

Kristina Tjelde Hendseth

Stilling: Hjelpelærer

PERSONAL KVALAN

Randi Storbugt

Stilling: Assistent
938 70 569
randieps@hotmail.com

Elisa Ovaldsen

Stilling: Assistent
906 98 222
elisa_s999@hotmail.com

Hanne Steen

Stilling: Assistent

Heidi Therese Storbugt

Stilling: Pedagogisk leder
922 41 462
h-storb@online.no

Randi Killi

Stilling: Pedagogisk leder
951 02 664
ransias@online.no

Randi Gaarder

Stilling: Pedagogisk leder
975 94 194
raandii@hotmail.com

Thora Stub Heggem

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
957 20 319
thora.heggem@gmail.com

Linda Kristiansen

Stilling: Vikar
930 95 856
lindakristiansen@hotmail.com

Ronja Iren Eide

Stilling: Barnehagelærer
454 16 348
ronja-eide@hotmail.com

Kristina Tjelde Hendseth

Stilling: Hjelpelærer

Andre ansatte

Renathe Sæther

Stilling: Daglig leder
905 89 418
renathe@renathe.no

Er 20 % som pedagogisk leder på Anemonan for Randi Gaarder inntil hun tiltrer sin fulle stilling igjen.