Nyheter

 • Voksne skaper vennskap

  Ett tipshefte til dere foreldre som kan bidra til å skape vennskap og motvirke mobbing

  09.10.2018 10.47
 • Håndtering av personopplysninger

  GDPR (General Data Protection Regulation) er en EUs lovbestemmelse om databeskyttelse og personvern for alle enkeltpersoner innen EU. Denne tredde i kraft 25.05.18

  01.08.2018 14.03
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

ÅRSPLAN 2018 2019

Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring.